Biserica Mănăstirii Gorovei

Publicat
25 Iun 2016

Biserica mare este o construcţie în formă de corabie din zid gros de un metru. Spaţiul interior este compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este spaţios, luminat de o fereastră la est. În dreapta are o mică construcţie-veştmântărie, adăugată mai târziu.

Biserica mare este o construcţie în formă de corabie din zid gros de un metru. Spaţiul interior este compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Altarul este spaţios, luminat de o fereastră la est. În dreapta are o mică construcţie-veştmântărie, adăugată mai târziu. Catapeteasma din lemn sculptat, aurită, se prelungeşte în înălţime până la boltă. Naosul este luminat de câte o fereastră pe fiecare absidă. Abisidele sunt foarte largi şi puţin adânci. Se delimitează de pronaos prin arcadă ce susţine bolta şi doi stâlpi laterali, împlântaţi în ziduri. Pronaosul, mai puţin spaţios decât naosul, are cafasul (balconul) pe toată suprafaţa lui. Este luminat de o fereastră aşezată la sud. Ferestrele din altar, naos şi pronaos sunt din lemn, înalte, largi, terminate în arc, cu grilaj metalic la mijloc. Pridvorul foarte spaţios este luminat de câte o fereastră la sud, nord şi la vest. Ferestrele din nord şi vest sunt dreptunghiulare, cea din sud se termină în arc. Toate trei au grilaje metalice la interior. Intrarea în pridvor se face prin partea sudică, printr-o uşă masivă de stejar sculptat, într-un canat. La fel este şi uşă de intrare în pronaos, aceasta fiind şi întărită metalic. Turla este oarbă, aşezată pe pronaos. Este din zid, de formă pătrată şi este acoperită cu tablă ca şi biserica. Pardoseala în toată biserica (inclusiv pridvorul) este din beton. Faţadele exterioare sunt tencuite şi văruite în alb. Are stâlpi de susţinere (contraforturi) atât pe faţada sudică, cât şi pe cea nordică. Deasupra ferestrelor, între acestea şi cornişe, în zona naosului şi pronaosului, sunt ocniţe cu pictura ştearsă. De jur-împrejurul bisericii sunt trotuare largi, din beton.

Citește alte articole despre: Biserica, Mănăstirea Gorovei